Synlig uddannelse i attraktive uddannelsesmiljøer

 

Kan man se i rammerne hvilke studieretninger uddannelsesstedet har? 

 

TILTRÆKNINGSKRAFT:

Få sparring på din kommunikation i rammerne. Hvad signaleres til eleverne / de studerende? Få hjælp til at at øge dit uddannelsessteds tiltrækningskraft overfor nye elever. 

 

UDSMYKNING UDDANNELSESSTEDER

UDSMYKNING AF SPÆNDENDE UDDANNELSESMILJØER

Skaberkraft.dk skaber identitetsskabende, bygningsintegreret udsmykning med funktion. Vores kunstneriske og grafiske udsmykninger tager afsæt i arkitekturen samt institutionen i bygningen. Udsmykningskonceptet understøtter bygningens formål, institutionens identitet og rummenes funktion.  Det visuelle formsprog bidrager til ønsket om at man kan afkode virksomhedens/ institutionens identitet ved at bevæge sig gennem rum og rammer. På uddannelsesstederne er der ydermere indbygget visualisering af studieretninger.

Vores udsmykningskoncept skabes også som materialer som har en funktion. Eks.vis: afskærmning / afmærkning glaspartier, pejlemærker, wayshowing, lydoptimering, tavler, skiltning mv.  

1_px_line a

EFTERSKOLE CASE: SYNLIG FORTÆLLING OM DANNELSESREJSEN.

 Du udvikler dig personligt på efterskole. Man siger at dannelsesmæssigt rykker du dig syv år på et efterskoleår.

Sammen med Eisbjerghus Internationale Efterskole har vi skabt en smuk udsmykning i foredragssalen på skolen.

Udsmykningen er dynamisk og fortællingen foldes ud i løbet af året. Udsmykningen viser med skolens visuelle dna: farver - former - det internationale fokus - den dannelsesrejse du er på som elev. Det er visualiseret med illustrative magneter som hver indeholder et element som læres og opleves i løbet af året.

En smuk identitetsskabende udsmykning som også har en vigtig fortælling og en funktion i hverdagen.

Har du også en proces, noget viden eller en funktion du ønsker visualiseret i en udsmykning på din arbejdsplads? Så skriv til Vibeke@skaberkraft.dk og aftal et uforpligtende møde.

'ny6

ny5

ny3

1_px_line

CASE: TOOLBOX - RAMMER TIL DYNAMIK OG KREATIVITET.

Tradium er en stor, udviklingsorienteret erhvervsskole med et meget bredt uddannelsessortiment fordelt på fem campusser i tre kommuner.

Med den nye ToolBox får Tradium Campus I Randers et nyt multihus, der giver mulighed for alt fra sport og larm i værksteder og sportshal til fordybelse i undervisningslokaler, netcafé og biograf.Her kan elever spille brætspil, se sportsevents i fællesskab eller selv dyrke basket, håndbold eller fodbold i sportshallen. Og der er også mulighed for at dyrke e-sport på højt niveau.

Til ToolBox har Skaberkraft.dk har leveret udsmykninger til vægge, skiltning, wayshowing og udsmykninger til glaspartierne ud mod facaden. Netop glasset er udsmykket med symboler der visualiserer de uddannelser Tradium tilbyder.

tool1

tool2

tool3

tool5

 

tool7

 

tool12

tool15

1_px_line

CASE: TRADIUM COLLEGE

Bo på campus med fremtiden lige udenfor døren.. 

Et Byggeriet er gennemtænkt og gennemført. Set oppefra danner bygningen et T. Tradiums farveunivers og den trekantede form går igen på facaden, skiltningen, møblerne, glasværn mv. Op igennem de 3 etager "gror et træ". Gulvtæpperne i gangarealer og fællesrum visualiserer træet således: I stueetagen er roden, 1 sal stammen og 2 sal grene, blade og himlen.

Til Tradium College har Skaberkraft.dk leveret udsmykninger til vægge, skiltning, wayshowing og udsmykninger til glasværn.

Ved altandørene på værelserne finder man et farvet glasværn udsmykket med et symbol der visualiserer de uddannelser Tradium tilbyder. Alt afhængig af hvordan lyset falder ser det forskelligt ud - både udenfor men også inde i værelserne. På billederne her kan du blandt andet se hvordan symbolet gengives på gulvet når solen skinner ind i værelset. Og i gangen skabes der ved solens hjælp en ekstra farve - som naturligvis også er i Tradiums farveunivers. Det er i det hele taget en dynamisk facade med masser af liv.

Nyd billederne af skolen til dem der bygger fremtiden.

 a

c

f

g

h

i

j

m

n1_px_line

x

x1

1_px_line

CASE: NY TØMRERSKOLE I RANDERS

Tradium er et kraftcenter af forskellige uddannelser. 

Her uddannes til fremtidens behov i et attraktivt uddannelsesmiljø. En af uddannelserne er tømreruddannelsen. Den forgår selvfølgelig på tømrerskolen. 

Skaberkraft.dk har leveret wayshowing og udsmykning til både Teori og Værkstedsbygning. Tømrerhåndværket er visualiseret ud i uddannelsesmiljøets rum og rammer med indretningen, navngivning af lokaler og udsmykningen. 

Møblerne bidrager også til formidlingen om træ, håndværk og naturmaterialer. Byggeri, indretning, udsmykning, formidling og læring går hånd i hånd i denne særdeles gennemførte løsning. 

Nyd billederne af skolen til dem der bygger fremtiden.

 2

3

1

4

5

6

7

8

 tømrer 1

 

1_px_line

CASE: IDENTITET & STUDIERETNINGER + INDHOLD I UDSMYKNINGEN:

På det uddannelsesmæssige kraftcenter Tradium har vi skabt formidling i rum og rammer i det Tekniske Gymnasium. Formidlingen indeholder Tradium identitet, HTX identitet, studieretninger og indhold. I kalejdoskopet, som er en del af Tradiums visuelle identitet, er indarbejdet illustrationer som visualiserer fag og retninger på HTX. Kalejdoskopet med HTX Dna er lavet i forskellige versioner i fællesrum og ved indgange. Ryg og top på de 4 reoler i fællesrummet er udsmykket med symboler på studieretningerne.

 

1 

2 3

4

5

6

7

8

 

1_px_line

CASE: SPÆNDENDE UDDANNELSESMILJØ PÅ CAMPUS


Formidlende udsmykning hos University College Lillebælt i Odense.
 I Blok B finder du sygeplejerske & ergoterapeutuddannelserne.
Udsmykningen her er skabt med faglige ord og illustrationer der formidler og visualiserer de to uddannelser. I uddannelsesmiljøet pryder også citater til reflektion vægge, søjler, vindueskarme og kabelkasser.
I det populære sanserum er bagvæggen beklædt med træ-grafik.

7

1

4

5

6

8

9

3

1_px_line

CASE : UDSMYKNING I ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ

Hos IBC EUD & EUX Business Fredericia Middelfart er 2016 startet og sluttet med at skabe identitet i de smukke rammer for EUD & EUX eleverne. Vi startede med fokus på hvad erhvervslivet efterspørger af adfærd og kompetencer og skabte "likes i lokalerne". Og vi sluttede I gangen hvor der nu svæver en 5,5 meter lang faglig udsmykning som formidler forsyningskæden. I undervisningslokalerne er der skabt forskellige citater til motivation og refleksion.

 

ibc logo

ibc 2

 ibc 4

 

1_px_line

CASE: Attraktivt undervisningsmiljø.

EUD & EUX Haderslev har opdateret Skolemiljø og skolens fysiske undervisningsmiljø til BUSINESS CLASS. Det er sket med blandt andet: Nyt logo, Ny udsmykning der formidler identitet & det merkantile, ny funktion i rammerne, nye møbler. Eleverne har mulighed for at opleve en mere varieret og dynamisk undervisning i det store fællesrum som nu er indrettet i zoner. Fokus på trivsel er fysiskgjort ved at skabe et COACH CORNER hvor studievejledningvejledning, sparring, coaching, de personlige samtaler foregår.

 

1

2

3

5

 

1_px_line

ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:

TIL REFLEKSION:

Hvad gør dit uddannelsessted unikt?
Kan man se i rammerne hvilke uddannelser I udbyder?
Eller hvilke kompetencer erhvervslivet efterspørger?
Kender alle medarbejderne uddannelsesstedets muligheder? 
Hvem henvender udsmykning sig til? 


DEN NYE ELEV ØVELSE:

Hvad ser du på hjemmesiden?
Hvad ser du på de sociale medier?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud udefra? Er der skiltning?
Hvordan ser dit uddannelsessted ud inde?
Kan du se hvilken uddannelse man kan tage?
Eller hvilket erhverv man kan komme ud i?

 

1_px_line

 

TOLV RIGTIGE TIL ERHVERVSRETTET UDDANNELSESMILJØ:

01. Hvilken uddannelsesinstitution er det? Hvad er dit budskab?
02. Hvilke særlige kompetencer efterspørger erhvervslivet?
03. Foretag et sansetjek på hverdagen og særlige lejligheder.
04. Byd erhvervslivet indenfor i rammerne.
05. Skab Lækkerhedsfaktor - helt ud på de sociale medier.
06. Skab faglige vægge.
07. Skab funktioner i rammerne der understøtter formidlingen i undervisningen.
08 Skab følelser. Hvordan bliver de unge stolte af deres uddannelse?
09. Lav en hjemmeblindhedstest - den nye elev test. Hvilke signaler udsender rammerne?
10. Vær tro overfor den visuelle identitet : koncept, look, univers.
11. Skab formidling af proces - eks. varens vej eller fra jord til bord.
12. Prioriter uddannelsesmiljø som en yderst vigtig del af læring omkring erhvervslivet. Sats på kvalitet og æstetik

 

1_px_line

 

 

REFERENCER:

 

UCL

IBC, Kolding

IBC, Fredericia

Tradium - Tømrerskolen, Randers

Tradium, Randers

Tradium - El og data, Randers

Tradium College, Randers

Tradium Tool Box, Randers

Udviklingscenter Syd

Haderslev Handelsskole

Vestjydsk Handelsskole

HANSENBERG

Syddansk Erhvervsskole