KRÆFTERNE BAG

 

" Det handler om mod. Om at turde at skille sig ud "

 

Vibeke Valter Wulff, Skaberkraft.dk

VELKOMMEN TIL SKABERKRAFT.DK

Design, kunst, udsmykning og kreativitet.

Skaberkraft.dk er en tegnestue hvor vi skaber udsmykning, design, kunst, ide og konceptudvikling. 

Bag Skaberkraft.dk står kunstnerisk designer og indehaver Vibeke Valter Wulff.   

folier

 

UDSMYKNINGSKONCEPT:

Skaberkraft.dk skaber identitetsskabende, bygningsintegreret udsmykning med funktion. Vores kunstneriske og grafiske udsmykninger tager afsæt i arkitekturen samt virksomheden / institutionen i bygningen. Udsmykningskonceptet understøtter bygningens formål, virksomhedens/ institutionens identitet og rummenes funktion. 

Vores udsmykningskoncept skabes også som materialer med en funktion. Eks.vis: afskærmning / afmærkning glaspartier, pejlemærker, wayshowing, lyddæmpning, tavler, skiltning mv. Vi skaber og leverer udsmykningskoncepter til virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner.

Det visuelle formsprog bidrager til ønsket om at kunne afkode virksomhedens/ institutionens identitet ved at bevæge sig gennem rum og rammer. På uddannelsesstederne er der ydermere indbygget visualisering af studieretninger mv.

  

 

1_px_line

 

HVORFOR LIGE SKABERKRAFT OG DE 5 HULLER?

 

Skaberkraft_logo

 

NAVN:
Skaberkraft = kraften til at skabe kunst, kreativitet, energi og fornyelse.

LOGO:
Logoet - de fem huller - er symbolet på kraft-stikket med 380 volt.Løsninger med spænding højere end det normale. Hul igennem til din målgruppe via kreative løsninger med jordforbindelse.

FARVE:
Farvepsykologi : Grøn har fået sit navn efter verbet "at gro", og i symbolsproget bruges det, når vi omtaler vækst, liv og afgrøder. Grønt er derfor blevet håbets og frugtbarhedens farve.

 

1_px_line

VÆRDISKABELSE

Alle har et værdisæt og det har vi selvfølgelig også. Logoet, de fem huller, repræsenterer hver især en værdi i skaberkraft.dk. Da hul starter med h gør værdierne det også. Værdierne gælder både internt i skaberkraft.dk men er bestemt også hvad du kan forvente i løsningerne og processerne. 

DE FEM VÆRDIER:

Vaerdi illustration