KREATIVITETSVITAMINER

Kreativitet er at bryde ud af de etablerede mønstre for at se tingene på en anden måde.

Edward De Bono

 

Har du behov for sparring, ideudvikling eller brug for et konkret tilbud, så skriv til kunstnerisk designer Vibeke Valter Wulff på: info@skaberkraft.dk

KREATIVITET

hvad er det?

Kreativitet er en tænkemåde, som kan trænes og udvikles, og hvor nysgerrighed og undren er væsentlige forudsætninger. Kreativitet handler om at sætte ting og idéer, som tidligere har været uden indbyrdes sammenhæng, i forbindelse med hinanden.

Engang blev kreativitet betragtet som en mystisk evne som kun kunstnere og digtere var i besiddelse af. Idag ved vi ved at kreativitet kan læres men også at der findes mange typer kreativitet. Se bare på Einstein, Picasso, Stravinsky og Freud. Alle meget forskellige i deres tankegang og alle store kreative tænkere.

"At være kreativ er at se på den samme ting som alle andre, men i tankerne se den som noget andet."


1_px_line

At skabe frem for at producere, er det kreativitet er i dybeste forstand. At finde nye løsninger på gamle problemstillinger. At tillade sin hjerne, øjne, fingre og øre at se, høre, mærke, tænke nyt. Kreativiteten hjælper os ind og tilbage til vores skaberkraft.

1_px_line

Vertikal tænkning er at grave hullet dybere.

Lateral (kreativ) tænkning er at grave hullet et andet sted.

Edward De Bono

1_px_line

DIALOGKORT:

Brug dialogkort til at skabe bedre samarbejde eller større forståelse. Du finder kortene i shoppen her: www.vibekevalterwulff.dk

post

Se dem i brug her: https://youtu.be/jMBFUoLV4u4 

1_px_line

Skaberkraft.dk byder velkommen i kreativitetens verden:

Kreativitet er en måde arbejde på og kan læres. Det er vigtigt for virksomheder og organisationer at skabe sig viden og kraft til at forny sig og få nye ideer. Kreative processer kan gøre dig og din virksomhed/organisation i stand til at skabe nye løsninger på kendte problemer og udfordringer.

2

Skaberkraft.dk kan give dig:

Konkrete metoder/processer til at skabe nye ideer når du har brug for dem.

Metoder til forstyrre mønstre/ vaner og  gøre dig i stand til at se nye muligheder i forhold til fastkørte udfordringer.

Ideudviklingsværktøjer der skaber en kreativ og innovativ kultur på arbejdspladsen

et tilbud der passer lige til dig og din udfordring. Skriv til: info@skaberkraft.dk

Kreativitet er nøglen til mere effektivitet, mere værdi, bedre arbejdsmiljø, større arbejdsglæde og bedre bundlinje.

 

+

KREATIV BOOST :

Kreativ boost er en yderst populær aktivitet og kan fungere både som inspiration, kickstarter eller som underholdning. En super energigivende og sjov aktivitet

Vi har leveret kreativ boost til blandt andet afdelingsdage, som kickoff aktivitet til seminar og internt kursus, til personaledage og som underholding/ ryst-sammen-aktivitet til personaleforeninger & netværk mv.

Alle prøver kreative værktøjer og metoder af. Sammen laver vi sjove samarbejdsøvelser, sparrer på dilemmaer, udfordrer og inspirerer hinanden kreativt. Skaberkraft.fk medbringer alle værktøjer og materialer. 

Deltager antal :4 - 20 personer. 

Varighed: 2 timer effektivt.   

1_px_line

ENKELTSTÅENDE

 

keep 

Skab dig helt enkelt. Gør det nemt at forstå. Gør det enkelt at bruge. Gør det hurtigt at afkode værdien. Skil dig ud i alt din enkelthed. Skær det til. Gør det skarpt. Simpelt er effektivt

 

1_px_line

FUCK DET

 

 julle

 

Nogen gange kan et "Nej" og det at sige farvel til noget, faktisk være en gave for kreativiteten, udviklingen og energien. Farvel = forandring fryder

1_px_line


Øv dig i at blive mere kreativ.

HER SER DU DEN DEN KREATIVE TANKEGANG:

 

KRITISK TANKEGANG:
- Verbal
- Lineær
- Venstre hjernehalvdel
- Fokuseret
- Bruger logik
- Praktisk
- Laver strategier
- Fakta styrer
- Ja men...

KREATIV TANKEGANG:
- Mulighed
- Visuel
- Associationer
- Højre hjernehalvdel
- Diffus
- Bruger følelser
- Impulsiv
- Ser muligheder
- Fantasien styrer
- Ja Ja og...

1_px_line

16 VEJE TIL SUCCES:

 

- Positiv indstilling
- Mål
- Tal med andre der har den samme passion som dig
- Tro på det
- Tro på dig selv
- Omgås andre på en behagelig måde
- Gør en ekstra indsats
- Koncentration
- Begejstring
- Selvdisciplin
- Planlægning af tid og penge
- Et godt helbred
- Lær af dine nederlag
- Samarbejde
- Initiativ
- Fantasi

stort v 1_px_line

BRAINSTORMING

Brainstorming blev "opfundet" af Alex Olsen som arbejdede i reklamebranchen i USA. Han opdagede at ideer opstår bedst hos den individuelle person og udvikles bedst i et team. Brainstorming er en kort intensiv periode med ideudveksling hvor formålet er at komme frem med så mange ideer som muligt på forholdsvis kort tid.

Brainstorming har de bedste betingelser hvis:

1. Kritik er bandlyst

2. Alle ideer noteres

3. Kvantitet frem for kvalitet

4. Skøre ideer er velkomne

5. Vurderingerne af ideerne foregår til sidst

6. Du er positiv

 stor tegenmanda

 

1_px_line

7 GRUNDREGLER FOR KREATIV TÆNKNING

1. Visk tavlen ren. Dine gamle ideer kan hindre dig i at få nye ideer. Start altid med at "viske tavlen ren" - skriv dine gamle ideer ned og lig dem væk mens du udvikler nye ideer. 

2. Fokusering. Den måde du formulerer din opgave/ din udfordring på, er afgørende for, hvilke slags ideer du får.

3. Undgå kritik. Undgå kritisk og analytisk tænkning under den kreative proces.

4. Op at flyve. Vilde og urealistiske ideer er ofte nødvendige for at nå frem til værdifulde og brugbare ideer.

5. Mange ideer. Jo flere ideer jo større chance for værdifuld og brugbare ideer.

6. Visualisering. Tegn eller skriv dine ideer ned med det samme når de opstår, Det stimulerer den kreative proces og ideerne går ikke tabt. Hav altid en blok ved hånden når du arbejder med ideudvikling.

7. Udskyd vurdering. Kreativitet og vurdering er to uforenelige tankeprocesser. Forhastet vurdering virker som en blokering for kreativ tænkning. Vent med at vurdere dine ideer.

Tips

 1_px_line

5 HURTIGE TIPS TIL AT TRÆNE DIN KREATIVITET

- Synliggør dine ideer - skriv dem ned - lav en ide'væg
- Prøv noget du aldrig har prøvet
- Giv dig selv en udfordring
- Kør en anden vej på arbejde
- Spis noget andet end du plejer

Kreativitet_stor